Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL / Serviciul Imagine şi Comunicare

Serviciul Imagine și Comunicare se află în structura Direcției Comunicare, Analiză-Sinteză și Relații cu Publicul, se subordonează Directorului Executiv, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1. analizează şi evaluează reflectarea în presă și în mediul online a acţiunilor întreprinse de Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 2. întocmeşte, realizează şi organizează acţiunile de protocol la manifestări jubiliare, inclusiv asigurarea recuzitei necesare (fanioane, mape, diplome, felicitări, albume şi alte materiale necesare);
 3. propune și răspunde de strategia de comunicare şi promovare a instituției şi este responsabil de implementarea mecanismului de comunicare – informare;
 4. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin purtătorului de cuvânt desemnat de Directorul General al D.G.P.L.C.M.B.;
 5. informează în timp util mass-media cu privire la briefinguri, conferinţe de presă sau orice alte acţiuni publice organizate de D.G.P.L.C.M.B. şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
 6. asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri şi briefinguri, în strânsă colaborare cu structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;
 7. asigură, la solicitare scrisă, accesul populaţiei la informaţiile de interes public din sfera de competenţă a D.G.P.L.C.M.B. ;
 8. colaborează cu structurile de informare şi relaţii publice ale Primăriei Municipiului Bucureşti, ale structurilor similare din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, ale altor poliţii locale şi ale altor instituţii cu rol în asigurarea ordinii şi liniştii publice;
 9. asigură accesul la informaţii şi în format electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public referitoare la activitatea D.G.P.L.C.M.B. ;
 10. întocmeşte revista presei pe care o prezintă conducerii instituţiei şi factorilor interesaţi;
 11. asigură informarea cetăţenilor cu privire la rezolvarea oportună şi la timp a cererilor, reclamaţiilor, petiţiilor sau scrisorilor confidenţiale adresate instituţiei.
 12. asigură documentarea pentru conferinţele de presă ale D.G.P.L.C.M.B. precum şi pentru factorii de conducere care participă la întâlnirile cu reprezentanţii mass media și elaborează punctajele necesare;