Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA / Compartimentul Auto

Compartimentul Auto se află în structura Serviciului Logistic, se subordonează Șefului de Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

  1. coordonează activitatea parcului auto asigurând permanent cu  autoturismele din dotare, întreaga activitate a instituţiei;
  2. întocmeşte programul de exploatare a autovehiculelor din dotare;
  3. face propuneri pentru dotarea corespunzătoare a parcului de autovehicule;
  4. organizează, îndrumă şi controlează folosirea, întreţinerea, depozitarea, conservarea, mânuirea, păstrarea, repararea şi aprovizionarea cu piese de schimb, materiale, carburanţi-lubrifianţi, astfel ca aceste activităţi să fie realizate cu randament maxim şi să prevină consumurile peste normă a pieselor de schimb, obiectelor de inventar şi materialelor;
  5. urmăreşte realizarea unui consum legal de carburanţi auto, neadmiţând depăşirea normelor alocate sau folosirea acestora în alte scopuri decât cele legate de misiuni, acţiuni de control în obiective şi pe itinerariile de patrulare şi activitatea de pregătire profesională;
  6. asigură schimbarea pieselor şi materialelor autovehiculelor ajunse la uzura normală;
  7. coordonează, îndrumă şi controlează încadrarea în prevederile legale a modului de folosire a mijloacelor de transport din dotare.