Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL / Compartimentul Documente Clasificate

Compartiment Documente Clasificate se află în structura Direcției Comunicare, Analiză-Sinteză și Relații cu Publicul, se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii:

 1. elaborează şi supune aprobării conducerii instituţiei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
 3. coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 4. asigură relaţionarea cu instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 5. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
 6. consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
 7. informează conducerea instituţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 8. acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
 9. organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
 10. asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
 11. actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
 12. întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Instituţie, pe clase şi niveluri de secretizare;
 13. prezintă conducătorului D.G.P.L.C.M.B.  propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
 14. efectuează, cu aprobarea conducerii instituţiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate.