Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA / Compartimentul Suport-Tehnic

Compartimentul Suport-Tehnic se află în structura Serviciului Logistic, se subordonează Șefului de Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

  1. asigură buna întreținere a clădirilor, instalațiilor electrice, de încălzire, apă, canal, gaze, precum și a utilajelor gospodărești;
  2. stabilește și asigură necesarul de materiale pentru lucrările de întreținere și reparații executate în regie proprie;
  3. întocmește formele pentru recepționarea parțială, provizorie și definitivă a lucrărilor de investiții și reparații capitale la construcții, precum și decontarea acestora;
  4. verifică în mod constant starea tehnică a echipamentelor;
  5. se preocupă de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartușe);
  6. realizează diagnosticarea rapidă și corectă, în caz de funcționare necorespunzătoare a sistemelor.