Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT / Serviciul Organizare și Control Acces

Serviciul Organizare și Control Acces se află în structura Direcției Dispecerat Operativ Integrat, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1. acţionează pentru coordonarea permanentă a forţelor de ordine publică ale Direcţici Generale de Poliţie Locală și Control a Municipiului București, aflate în teren sau în alte misiuni, în scopul cunoaşterii situaţiei operative din zona de responsabilitate şi a informării factorilor de decizie despre evenimentele care au loc pe teritoriul de competenţă.
 2. primeşte, centralizează şi comunică în cel mai scurt timp, conducerii instituţiei, toate informaţiile specifice domeniului de activitate, provenite de la organele de stat, de la societatea civilă şi cetăţeni, din activităţiile şi acţiunile echipajelor din teren, în scopul luării oportune a deciziilor şi realizării unei conduceri şi coordonări eficiente a misiunilor, inclusiv asigurarea cooperării cu alte structuri sau instituţii;
 3. acţionează pentru asigurarea continuităţii acţiunilor dc ordine şi linişte publică desfăşurate în zona de competenţă, pentru ţinerea sub control a situaţiei operative prin coordonarea acţiunilor echipajelor din dispozitivul de ordine publică, prccum şi pentru transmiterea către celelalte compartimente ale instituţiei şi societăţilor prestatoare dc servicii publice din Municipiul București, sesizările cetăţenilor, în vederea soluţionării acestora în cel mai scurt timp;
 4. asigură primirea sesizărilor şi mesajelor de la cetăţenii prin intermediul terminalelor telefonice conectate la dispecerat, dând relaţiile care i se solicită, în limita dispoziţiilor legale care reglementează informaţiile clasificate;
 5. menţine o legătură permanentă cu dispozitivele de ordine publică aflate în executarea unor activităţi specifice, asigurând şi coordonarea acestora în cazul în care se impune intervenţia cu forţe suplimentare:
 6. primeşte şi execută verificări operative la solicitările poliţiştilor locali din teren, pe linie de identificări persoane şi mijloace auto;
 7. foloseşte în mod corespunzător aparatura radio de emisie-recepţie din dotare şi intervine pentru rcspcctarea regulilor stabilite, de către toţi corespondenţii din reţeaua radio;
 8. asigură schimbul de informaţii operative cu organele de poliţie sau, după caz, cu jandarmii, pompierii, salvarea şi protecţia civilă, direcţii din subordinea Consiliului General al Municipiului București, alte instituţii/autorităţi ale statului pentru rezolvarea situaţiilor din teren;
 9. în caz de atac asupra obiectivului, incendiu sau calamităţi naturale, anunţă conducerea instituţiei şi instituţiile abilitate să acţioneze şi pune în aplicare prevederile Planului de Acţiune în astfel de situaţii;
 10. anunţă conducerea instituţiei în cel mai scurt timp, indiferent de ora la care acestea s-au produs situaţiile deosebite sau alte evenimentele grave produse în teren pe raza Municipiului București;
 11. exercită şi alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii;
 12. se informează cu privire la modificările/completările actelor normative incidente în activitatea compartimentului şi/sau a instituţiei, precum şi a oricăror apariţii normative specifice activităţii instituţiei, ca urmare a informărilor primite de Serviciul Contencios, Legalitate Acte și Îndrumare Juridică;