Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA CENTRUL ISTORIC / Biroul Sesizări Centrul Istoric

Biroul Sesizări Centrul Istoric se află în structura Direcției Ordine Publică Centrul Istoric, este condus de un Șef Birou (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

  1. verifică sesizările și reclamațiile adresate Direcției de Ordine Publică Centrul Istoric, referitoare la săvârșirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică sau alte asemenea fapte de natură contravențională prevăzute și sancționate prin legi ori acte administrative;
  2. verifică în teren aspectele sesizate, contactează persoanele care dețin date sau informații legate de cele semnalate în vederea rezolvării aspectelor reclamate;
  3.  întocmește adrese către alte instituții publice sau compartimente și efectuează verificări  în baza de date, pentru a se putea stabili cu exactitate situația de fapt și identitatea persoanelor responsabile, sau redirecționarea sesizărilor/petițiilor către organele abilitate să le soluționeze;
  4. soluționează cu operativitate reclamațiile și sesizările cetățenilor, conform competențelor ce le revin;
  5. comunică  petiționarului, în  scris, în termenul legal,  răspunsul la sesizările primite;
  6. verifică și formulează răspuns la solicitările instituțiile publice centrale și locale, conform competențelor;
  7. împreună cu structurile abilitate, pun în aplicare executarea mandatelor de aducere emise de către instanțele de judecată, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală;
  8. asigură, la solicitarea scrisă sau verbală, accesul cetățenilor, la informațiile de interes public din sfera de competență;
  9. în toată activitatea desfășurată colaborează permanent cu Direcția Comunicare, Analiză-Sinteză și Relații cu Publicul, iar pentru spețele complexe elaborarea răspunsurilor se va face sub directa coordonare a acesteia.