Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA CENTRUL ISTORIC / Compartimentul Supraveghere și Control

Compartimentul Supraveghere și Control se află în structura Direcției Ordine Publică Centrul Istoric și are următoarele atribuții:

 1. menține ordinea și liniștea publică, previne și combate faptele antisociale, potrivit Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului București;
 2. asigură ordinea și liniștea publică cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, acțiunilor comerciale promoționale, religioase, comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care implică aglomerări de persoane în spațiul public;
 3. efectuează controale privind legalitatea lucrărilor de construire/desființare executate inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;
 4. exercită controlul privind starea fațadelor clădirilor precum și respectarea normelor legale ce vizează afişajul publicitar, afisajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă;
 5. verifică legalitatea lucrărilor de intervenție, avarii executate asupra rețelelor de utilități publice precum și starea de integritate a mobilierului urban;
 6. acționează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal – terase sezoniere şi a activităţilor comerciale desfășurate de către operatorii economici, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale
 7. controlează respectarea legislaţiei ce reglementează normele de protecţia mediului, în vederea asigurării unui mediu de viaţă sănătos şi înlăturării riscurilor pentru mediu şi sănătatea populaţiei, verifică activităţile generatoare de poluare fonică și efectuează măsurători sonometrice;
 8. controlează starea de salubritate şi ia măsuri de respectare a normelor ce reglementează această activitate precum și respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deșeurilor;
 9. verifică spațiile comerciale precum și spațiile de locuit aflate în administrarea municipalității, respectarea clauzelor contractuale precum și a legislației referitoare la protecția chiriașilor;
 10. depune toate diligențele pentr asigurarea unui climat optim și civilizat de desfășurare a activității de transport persoane în regim de taxi;
 11. constată şi sancționează contravențional, în temeiul actelor normative, toate încălcările legislative ce intră în sfera de competență;
 12. întocmește note şi rapoarte privind rezultatul acțiunilor de control efectuate.