Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DESPRE NOI / CINE SUNTEM

Poliția Locală a Municipiului București își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Capitalei, ceea ce presupune un areal de 228 kmp, având ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea ordinii și liniștii publice pentru o populație de aproximativ 3,5 milioane de persoane, atât locuitori cât și turiști sau persoane aflate ocazional în Capitală. Înființată ca Direcție Generală de Poliție Locală și Control, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică in subordinea Primarului General, își desfășoară activitatea pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării."

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2. circulaţia pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcţii;
 4. afişaj stradal;
 5. protecţia mediului;
 6. activitatea comercială;
 7. evidenţa persoanelor;
 8. alte domenii stabilite prin acte normative şi administrative.
Obiective strategice
 1. asigurarea siguranței și ordinii publice în arealul de responsabilitate al Municipiului București;
 2. paza obiectivelor și locațiilor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului București;
 3. acționarea permanentă și fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor Consiliului General și a Dispozițiilor Primarului General privind disciplina în construcții și a afișajului stradal, a protecției mediului și a activităților comerciale;
 4. îmbunătățirea permanentă a serviciului polițienesc în slujba cetățeanului.