Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / ALTE STRUCTURI / Serviciul Intervenţii la Evenimente

Serviciul Intervenţii la Evenimente se află în subordinea directă a Directorului General şi are următoarele atribuţii:

 1. este structura care poate acționa ca forță de sprijin în toate activitățile din ordine și liniște publică și fluidizarea traficului pe drumurile publice, sens în care trebuie toți membrii acestei structuri să fie investiți să poată face față oricăror categorii din activitățile menționate;
 2. intervine împreună cu organele abilitate la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt, sesizarea şi rezolvarea acestora;
 3. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului General, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 4. intervine la semnalele de alertă transmise de dispecerat, la obiectivele asigurate cu pază de Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, acţionând potrivit normelor legale şi procedurilor operaţionale specifice;
 5. asigură măsurile de ordine publică cu ocazia mitingurilor, adunărilor publice, activităților sportive sau cultural artistice, organizate la nivelul municipiului București împreună cu Poliţia și Jandarmeria;
 6. acţionează împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente în municipiul Bucureşti;
 7. sprijină Poliţia Română în activităţi de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 8. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi de instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 9. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite împreună cu Poliţia și Jandarmeria;
 10. participă la acţiunile de evacuare din imobile, aflate în competenţa Primăriei Municipiului Bucureşti;
 11. participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice.