Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL / Compartimentul Soluționare Petiții

Compartimentul Soluționare Petiții se află în structura Direcției Comunicare, Analiză-Sinteză și Relații cu Publicul, se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii:

 1. asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal;
 2. urmăreşte modul de soluţionare şi redactare în termen a răspunsurilor, de către persoanele cărora le-au fost repartizate petiţiile spre soluţionare;
 3. primeşte petiţiile sosite prin corespondență, prin e-mail la adresa office@plmb.ro, pe fax sau depuse personal la Registratura instituției;
 4. repartizează spre soluționare petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
 5. centralizează răspunsurile compartimentelor de specialitate și propune spre aprobare directorului executiv răspunsul petiției semnat și de șeful de serviciu/birou care a soluționat petiția;
 6. se asigură,  că în răspunsul petiției este precizat, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate;
 7. este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului;
 8. petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartiment autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta;
 9. petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează;
 10. în cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primate;
 11. asigură, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă;
 12. verifică dacă aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, și propune directorului executiv prelungirea termenului de răspuns cu cel mult 15 zile;
 13. întocmește semestrial raportul de soluționare a petițiilor îl supune spre aprobare în vederea analizării activității de soluţionare a petiţiilor;