Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / Serviciul Control Transporturi, Utilități Publice

Serviciul Control Transporturi, Utilități Publice se află în structura Direcției Control, se subordonează Directorului Executiv Adjunct, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. controlează şi ia măsuri de respectare a normelor specifice activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi a celor de transport de persoane cu autobuze şi microbuze pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 2. colaborează din proprie iniţiativă sau la solicitarea acestora cu celelalte instituţii şi autorităţi cu abilitate în domeniul transporturilor;
 3. controlează respectarea normelor legale privind accesul, circulaţia şi parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 4. controlează respectarea normelor de reglementare în domeniul accesului pe anumite sectoare de drum şi a circulaţiei vehiculelor cu o anumită masă totală maximă;
 5. controlează respectarea normelor de reglementare în domeniul furnizării de utilităţi publice către populaţie de către prestatorii de servicii de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 6. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează neregulile constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere;
 7. verifică din punct de vedere cantitativ şi calitativ furnizarea de agent termic şi apă caldă menajeră, apă potabilă şi canalizare;
 8. controlează modul de utilizare a serviciilor publice de către persoanele fizice şi juridice beneficiare, conform normelor tehnice specifice;
 9. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate,  constată contravenţii şi aplică sancţiuni în limita competenţelor;
 10. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate;
 11. controlează respectarea prevederilor legale privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale care intră în sfera de competenţă a serviciului;
 13. întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii de Primar General.

 

Ce urmărește Serviciul Control Transporturi, Utilități Publice:

 

 

Ce documente solicită polițiștii locali din cadrul SCTUP:

 

-        copia conformă a autorizaţiei de transport;

-        certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

-        asigurarea pentru persoanele şi bunurile acestora;

-        asigurarea de răspundere civilă;

-        certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto;

-        contractul de prestare a serviciului încheiat cu clientul;

-        documentul fiscal privind plata anticipată a serviciului de transport prestat;

-        ecusoanele aplicate pe parbrize.

-         copia conformă a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau, după caz, a autorizaţiei de transport;

-        certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

-         asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora;

-         asigurarea de răspundere civilă;

-         contractul de închiriere a autoturismului de către client;

-         documentul fiscal privind plata anticipată a serviciului de închiriere prestat;

-         ecusoanele aplicate pe parbrize.

 

 

1. Activitatea de taximetrie, în atenția cetățenilor:

  Activitatea de transport în regim taxi se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea Hotărârii C.G.M.B nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului – cadru, a Caietului de sarcini şi a Contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi.

a)  Obligații  pentru taximetriști:

b)  Obligaţii ale clienţilor:

să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi;

 

 

  Notă:

Documentele menționate mai sus pot fi solicitate si obținute după cum urmează:

 

Registrul Unic de Control – Administrațiile Financiare ale sectoarelor 1-6 în funcție de sediul social al societății comerciale;

Certificat de înmatriculare societate comercială/ persoană fizică autorizată și certificat constatator punct de lucru- Oficiul Național al Registrului Comerțului;

Autorizația de Funcționare – Primăriile de sector de pe raza teritorială unde se desfățoară activitatea;

Aviz/acord de ocupare domeniul public- unitățile admnisitrației locale Primăria Municipiului București sau Primăriile de sector;

Cursurile de calificare în domeniul alimentație publică/comerț cu produse alimentare- unități de învățământ cu profil sau societăți comerciale acreditate;

Declarația adaosului commercial se depune la organul fiscal unde agentul economic are sediul social.

Sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 intră prevederile Legii 252/2003 și art.73 pct. 6,8-11, 13 și 22 din OG 99/2000 republicată.

 

Autorizația de Mediu - Agenția pentru Protecția Mediului București

 

Aviz toaletare/defrișare - Primăria Municipiului București- Direcția de Mediu