Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / INFORMATII DE INTERES PUBLIC / SOLICITARE INFORMATII PUBLICE

  1. Responsabil cu difuzarea informațiilor publice conform Legii 544/2001
  2. Cerere pentru informații de interes public
  3. Formulare pentru reclamaţii administrative
  4. Lista documentelor de interes public
  5. Lista categoriilor de documente produse și gestionate de D.G.P.L.C.M.B.
  6. Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001