Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT / Biroul Monitorizare Video

Biroul Monitorizare Video se află în structura Direcției Dispecerat Operativ Integrat, este condus de un Șef Birou (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1. monitorizează camerele video din Centrul Istoric, Pasajul Basarab şi principalele intersecţii, pentru depistarea:
  •  săvârşirii faptelor contravenționale și penale în raza de acţiune a camerelor de supraveghere video;
  • încălcări ale normelor de salubritate şi de protecţie a mediului (gunoi menajer neridicat, spălarea autoturismelor pe trotuar, etc.);
  • situaţii cu potenţial de risc la adresa siguranţei cetăţenilor şi a bunurilor din proprietatea publică sau privată (semafoare defecte, accidente de circulaţie cu consecinţe asupra fluenţei traficului, crearea de ambuteiaje în traficul rutier, defecţiuni/avarii la reţelele de apă şi canalizare, iluminat public deficitar/lipsă, deteriorarea carosabilului/trotuarelor);
  • acte de comerţ stradal neautorizat;
  • prezenţa unor persoane sau grupuri din categorii sociale defavorizate (fără adăpost sau mijloace materiale), implicate în acte de cerşetorie, spălare de parbrize contra cost, vagabondaj etc.;
  • grupuri de persoane care prin acţiunea lor tulbură ordinea şi liniştea publică.
 2. monitorizează prin sistemul GPS efectivele structurii Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti;
 3. asigură personal pentru monitorizare video și la Centrul de Control al Traficului si Centrul Municipal pentru Situații de Urgență;
 4. ia cunoştinţă despre misiunile în care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni;
 5.  menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;
 6. raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 7. asigură menţinerea legăturii cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate.
 8. verifică zilnic corespondenţa primită prin poşta electronică a serviciului şi gestionează corespondenţa potrivit circuitului legal al documentelor;
 9. se informează cu privire la modificările/completările actelor normative incidente în activitatea compartimentului şi/sau a instituţiei, precum şi a oricăror apariţii normative specifice activităţii instituţiei, ca urmare a informărilor primite de Serviciul Contencios, Legalitate Acte și Îndrumare Juridică;