Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT / Compartimentul Prelucrare Date

Compartimentul Prelucrare Date se află în structura Direcției Dispecerat Operativ Integrat şi are următoarele atribuţii:

 1. creează şi up-datează bazele de date necesare bunei desfăşurări a activităţii Direcției Dispecerat Operativ Integrat;
 2. asigură informarea cetăţenilor cu privire la rezolvarea oportună şi la timp a cererilor, reclamaţiilor, petiţiilor sau scrisorilor adresate Direcției Dispecerat Operativ Integrat;
 3. pune la dispoziția beneficiarilor, prelucrările video solicitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ;
 4. introduce în format structurat datele provenind din activitatea structurilor la nivelul Direcției Dispecerat Operativ Integrat;
 5. prelucrează informațiile primite pe e-mail sau fax-ul direcției, întocmește note de informare, acestea fiind prezentate Directorului Executiv spre analiză și repartizare compartimentelor spre soluționare ;
 6. ține evidența sesizărilor intrate la nivelul direcției ;
 7. redactează răspunsurile în format electronic la adrese, petiții, solicitări imagini video, provenite prin e-mail, fax, poștă ;
 8. acordă sprijin logistic pentru arhivarea documentelor din cadrul direcției ;
 9. întocmește rapoartele de activitate lunare, trimestriale și anuale ale direcției ;
 10. întocmește planificarea și pontajul lunar al personalului la nivelul Direcției Dispecerat Operativ Integrat  
 11. acordă sprijin logistic pentru crearea tabelelor sau formatelor pe suport electronic la nivelul direcției. ;
 12. cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzută de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrerea datelor cu caracter personal;
 13. redactează rapoartele de necesitate;
 14. asigură aprovizionarea cu consumabile, birotică, obiecte de inventar.