Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / Serviciul Control Spații Comerciale, Contracte

Serviciul Control Spații Comerciale, Contracte se află în structura Direcției Control, se subordonează Directorului Executiv Adjunct, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. verifică legalitatea atribuirii spaţiilor de locuit sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din proprietatea sau administrarea  Municipiului Bucureşti;
 2. verifică respectarea prevederilor legale privind închirierile, concesionările şi vânzările bunurilor domeniului public sau privat aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Bucureşti, inclusiv la nivelul instituţiilor şi regiilor de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 3. verifică respectarea prevederilor legii locuinţei;
 4. urmăreşte respectarea legislaţiei referitoare la protecţia chiriaşilor din casele naţionalizate;
 5. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al spaţiilor comerciale aparţinând municipalităţii sau aflate pe domeniul public al acestuia;
 6. verifică spaţiile comerciale aflate în administrarea municipalităţii, în vederea identificării mărfurilor şi produselor abandonate şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 7. verifică respectarea clauzelor contractuale de către agenţi economici, asociaţii, fundaţii, partide politice, ce utilizează în baza contractelor de închiriere, asociere/colaborare, spaţii aparţinând municipalităţii;
 8. soluţionează, în limita competenţelor, sesizările cetăţenilor referitoare la litigiile dintre chiriaşi sau dintre proprietari şi chiriaşi;
 9. verifică situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în vederea închirierii/concesionării acestora;
 10. verifică din punct de vedere al legalităţii respectarea normelor privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 11. efectuează verificări privind plata la preţ nesubvenţionat de către persoanele juridice a energiei termice şi a apei calde furnizate în sistem centralizat precum si debranşările/deconecările ilegale de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a utilizatorului sau consumatorului de energie termică.
 12. efectuează controale în vederea identificării imobilelor cu faţade degradate situate în zone construite protejate şi aplică sancţiuni.
 13. cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora, pentru spaţiile comerciale aparţinând municipalităţii sau aflate pe domeniul public;
 14. constată şi sancţionează faptele ce constituie contravenţii prevăzute de Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi de alte acte normative pentru care sunt abilitaţi;
 15. constată şi sancţionează contravenţiile stabilite prin actele normative pentru care există împuternicire;
 16. întocmeşte note şi rapoarte, privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.

 

Documente solicitate de agenţii constatatori din cadrul SCSCC , după caz: