Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Protecţie Demnitari

Serviciul Protecţie Demnitari are următoarele atribuţii:
  1. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului General sau din instituţiile sau serviciile publice de interes local cu prilejul efectuării unor controale ori acţiuni specifice;
  2. asigură protecţia membrilor delegaţiilor străine cu ocazia vizitelor efectuate, organizate de Primăria Municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  3. participă împreună cu celelalte autorităţi competente pentru asigurarea securităţii şi însoţirii persoanelor prezente la întâlnirile cu Primarul General sau cu reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti.