Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA ECONOMICA / Compartimentul Aprovizionare

Compartimentul Aprovizionare se află în structura Serviciului Achiziții, Investiții, Derulare Contracte și are următoarele atribuții:

  1. întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, inventar gospodăresc, rechizite de birou şi tipizate necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
  2. răspunde de depozitarea şi conservarea materialelor, echipamentelor de   birou şi asigură distribuirea acestora serviciilor şi birourilor instituţiei;
  3. întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materială privind utilajele, accesoriile şi materialele specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
  4. întocmeşte necesarul de bunuri ce constau în materiale şi obiecte de inventar necesare pentru desfăşurarea activităţii structurii de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
  5. organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor şi serviciilor achiziţionate.