Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Biroul Monitorizare Obiective 1

Biroul Monitorizare Obiective 1 se află în structura Serviciului Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective, este condus de un Șef Birou (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

  1. asigură în mod gratuit monitorizarea și paza obiectivelor la sediul unde se desfăşoară activitatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, aparatului de specialitate al Primarului General, precum şi al obiectivelor stabilite prin dispoziţia Primarului General;
  2. acţionează împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevazute de lege, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente în Municipiul Bucureşti;
  3. urmăreşte ca în planurile de monitorizare și pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei;
  4. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Bucureşti, aprobat în condiţiile legii;
  5. acţionează pe teritoriul municipiului Bucureşti pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Bucureşti;
  6. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în competența şi/sau în administrarea Municipiului Bucureşti sau a altor instituţii/servicii publice din subordinea Primarului General, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
  7. acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
  8. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;