Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Protecţie Demnitari

Serviciul Protecţie Demnitari are următoarele atribuţii:
  1. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului General sau din instituţiile sau serviciile publice de interes local cu prilejul efectuării unor controale ori acţiuni specifice;
  2. asigură protecţia membrilor delegaţiilor străine cu ocazia vizitelor efectuate, organizate de Primăria Municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  3. participă împreună cu celelalte autorităţi competente pentru asigurarea securităţii şi însoţirii persoanelor prezente la întâlnirile cu Primarul General sau cu reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti.